Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Boostrix Polio, suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Boostrix Polio en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

oostrix Polio is een vaccin dat als herhalingsdosis (boostervaccinatie) wordt gebruikt bij kinderen vanaf 3 jaar, tieners en volwassenen om vier ziektes te voorkomen: difterie, tetanus (kaakkramp), pertussis (kinkhoest) en poliomyelitis (polio). Het vaccin is werkzaam omdat het ervoor zorgt dat het lichaam haar eigen bescherming (antistoffen) produceert tegen deze ziektes.

 Difterie: difterie treft hoofdzakelijk de luchtwegen en soms de huid. In het algemeen raken de luchtwegen ontstoken (gezwollen) waardoor ernstige ademhalingsmoeilijkheden en soms verstikking worden veroorzaakt. De bacteriën produceren ook een toxine (vergif), dat zenuwbeschadiging, hartproblemen en zelfs de dood kan veroorzaken.

 Tetanus (kaakkramp): tetanusbacteriën komen het lichaam binnen via sneeën, schrammen of wonden in de huid. Vooral brandwonden, breuken, diepe wonden of wonden verontreinigd met aarde, stof, paardenmest/gier of houtsplinters zijn vatbaar voor infectie. De bacteriën produceren een toxine (vergif) dat spierstijfheid, pijnlijke spierkrampen, toevallen en zelfs de dood kan veroorzaken. De spierkrampen kunnen sterk genoeg zijn om botbreuken van de ruggengraat te veroorzaken.

 Pertussis (kinkhoest): pertussis is een zeer besmettelijke ziekte. De ziekte treft met name de luchtwegen waarbij ernstige hoestaanvallen worden veroorzaakt die de normale ademhaling kunnen belemmeren. Het hoesten gaat vaak gepaard met een “gierend” geluid, vandaar de gebruikelijke naam kinkhoest. De hoest kan 1 – 2 maanden of langer duren. Pertussis kan ook oorontstekingen, bronchitis die lang kan duren, longontsteking, toevallen, hersenbeschadiging en zelfs de dood veroorzaken.

 Poliomyelitis (polio): poliomyelitis, soms simpelweg “polio” genoemd, is een virale infectie die verschillende effecten kan hebben. Meestal veroorzaakt het alleen een milde ziekte, maar bij sommige mensen veroorzaakt het blijvende schade of zelfs de dood. In de meest ernstige vorm kan een polio-infectie verlamming van de spieren veroorzaken (spieren kunnen niet bewegen), inclusief die spieren die nodig zijn om adem te halen en te lopen. De ledematen die door de aandoening zijn aangedaan kunnen pijnlijk misvormd raken.

Geen van de bestanddelen in het vaccin kan difterie, tetanus, kinkhoest of poliomyelitis veroorzaken.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke herziening betreft rubrieken 4.6 en 5.3: 14 december 2018

Registratienummer: RVG 35123
Procedurenummer: DE/H/0466/003
ATC: J07CA02 - Diphtheria-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 juli 2007
Handelsvergunning houder: GlaxoSmithKline B.V.
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ ZEIST
Niet beschikbaar