Product Name
Active substance(s)
Inactive substance
Bevat geen

Selecteer deze optie als u een geneesmiddel zoekt waar deze hulpstof niet in voorkomt.


Pharmaceutical form
Route of Administration
Legal status
Registration number (RVG/RVH)

Het registratienummer is het unieke RVG of RVH-nummer. Vul alleen het nummer in (zonder RVG of RVH).

EU/1// /***

Europees registratienummer, bv. EU/1/97/001/001. U kunt zoeken door één of beide delen van het EU-registratienummer in te geven.

ATC

ATC = Anatomisch Therapeutisch Chemische Classificatie. U kunt zoeken op zowel de omschrijving als de unieke ATC code

to
Marketing authorisation holder
Additional Monitoring

Geneesmiddelen onder extra toezicht.

Additional Risk Minimization Material

Aanvullend informatiemateriaal voor patiënten en/of zorgverleners met aanbevelingen om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Zoeken in de samenvatting van de productkenmerken (SmPC)

In entire SmPC
In indication
In contra-indication


In de CBG Geneesmiddeleninformatiebank vindt u de officiële informatie over alle geneesmiddelen die in Nederland zijn toegelaten, zoals de wetenschappelijke productinformatie, het openbare beoordelingsrapport en de patiëntenbijsluiter.

De Geneesmiddeleninformatiebank wordt wekelijks bijgewerkt, en toont de situatie van 2 weken daarvoor. De laatste update is van 19-09-2018.

Nieuws

Het CBG heeft onlangs de links en de bestandsnamen van de Samenvattingen van de Productkenmerken (SmPCs) op de Geneesmiddeleninformatiebank gewijzigd. Wanneer u een oude link gebruikt wordt u automatisch doorgestuurd. Ondervindt u hinder van deze wijziging of heeft u vragen? Neem dan contact op met het CBG.