Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Synacthen 0,25 mg/ml, oplossing voor injectie of infusie

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Synacthen en waarvoor wordt het gebruikt ?

Synacthen is een kunstmatig (synthetisch) eiwit (polypeptide), dat werkt als het lichaamseigen adrenocorticotroop hormoon (ook corticotropine of ACTH genoemd).
Synacthen wordt in de eerste plaats voor diagnostische doeleinden gebruikt, namelijk voor het onderzoek van de bijnierschorsfunctie, indien wordt vermoed dat de bijnierschors onvoldoende functioneert.
Synacthen kan onder bepaalde voorwaarden ook worden gebruikt voor de behandeling van bepaalde ziekten van het zenuwstelsel, te weten acute verergering bij multipele sclerose (MS) of spasme aanvallen (aanvallen van onwillekeurige spiersamentrekkingen) bij kleine kinderen met een afwijkend EEG-beeld (filmpje van de hersenactiviteit) (syndroom van West).
Mochten er onduidelijkheden bestaan waarvoor u Synacthen gaat gebruiken, neem dan contact op met uw arts.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 7: 15 mei 2018

Registratienummer: RVG 05082
ATC: H01AA02 - Tetracosactide
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 mei 1966
Handelsvergunning houder: Alfasigma S.p.A.
Via Ragazzi del '99, 5
40133 BOLOGNA (ITALIË)
Niet beschikbaar