Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Desoximetason Bipharma 2,5 mg/g, hydrofobe crème

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Desoximetason Bipharma 2,5 mg/g, hydrofobe crème en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel bevat desoximetason, een corticosteroïd in een water/olie basis, waardoor een brede toepassing bij veel huidtypen mogelijk is. Corticosteroïden onderdrukken de ontstekingsreactie en de symptomen van verschillende, vaak met jeuk gepaard gaande aandoeningen, zonder echter de aandoening zelf te genezen. Dit middel is een matig sterk tot sterk werkend preparaat. Het effect kan door het aanbrengen van een afsluitend verband worden versterkt. De kans op bijwerkingen neemt hierdoor echter toe. Dit middel wordt toegepast bij bepaalde oppervlakkige, niet door microorganismen veroorzaakte huidaandoeningen, zoals psoriasis vulgaris, lichen ruber, lichen sclerosis et atrophicus, granuloma annulare, pustulosus palmaris et plantaris (ziekte van Andrews-Barber), die naar verwachting onvoldoende zullen reageren op zwak werkzame producten. Een afsluitend verband kan soms noodzakelijk zijn.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Het kan voorkomen dat uw ziekte/klacht niet wordt genoemd in de gedrukte bijsluiter van het medicijn dat de arts aan u voorschrijft. Dit komt voor bij medicijnen waarvoor een octrooi van een andere vergunninghouder geldt op het gebruik van het middel bij uw ziekte/klacht. De fabrikant van het medicijn mag dit gebruik dan niet vermelden in de gedrukte bijsluiter. In dat geval staat er in de bijsluiter die u hier kunt downloaden een sterretje achter deze ziekte/klacht. Op de pagina Vragen en antwoorden over gebruiksoctrooien en bijsluiters vindt u hierover meer informatie.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 1, 4.4, 4.8 en 9: 12 september 2018

Registratienummer: RVG 08164
ATC: D07AC03 - Desoximetasone
Datum verstrekking handelsvergunning: 30 januari 1976
Handelsvergunning houder: Bipharma B.V.
Kwikzilverstraat 21
1362 JE ALMERE
Niet beschikbaar