Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Eurartesim 320 mg/40 mg filmomhulde tabletten

Werkzame stof: ARTENIMOL
PIPERAQUINETETRAFOSFAAT 0-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met
PIPERAQUINE
Hulpstoffen: CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
DEXTRINE
HYPROMELLOSE (E 464)
MACROGOL 400
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD


Registratienummer: EU/1/11/716
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 oktober 2011
Niet beschikbaar