Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Amfexa 5 mg tabletten

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS AMFEXA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Wat is Amfexa 5 mg*
Dit middel bevat de werkzame stof dexamfetaminesulfaat.

Dit middel is een psychisch stimulerend middel. Het verbetert de activiteit in delen van de hersenen. Dit geneesmiddel kan de aandachtsboog en concentratie helpen verbeteren en impulsief gedrag verminderen.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt*
Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)).
 Het wordt gebruikt bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-17 jaar.

 Het is niet voor gebruik bij alle kinderen met ADHD.

 Het wordt alleen toegepast wanneer een ander geneesmiddel, methylfenidaat, niet voldoende doeltreffend bleek.

 Het moet gebruikt worden in het kader van een behandelprogramma dat ook psychologische, pedagogische en sociale maatregelen omvat.

Behandeling met dit middel dient uitsluitend te worden gestart en gebruikt onder toezicht van een specialist in gedragsstoornissen bij kinderen of jongeren.

Wordt de klacht van uw kind na een maand niet minder, of wordt hij zelfs erger* Neem dan contact op met uw arts. De arts kan dan besluiten dat er een andere behandeling nodig is.


Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 4.8: 20 juli 2018

Additioneel risicominimalisatie materiaal
Registratienummer: RVG 110336
Procedurenummer: UK/H/5007/001
ATC: N06BA02 - Dexamfetamine
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 oktober 2014
Handelsvergunning houder: Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37
58638 ISERLOHN (DUITSLAND)
Niet beschikbaar