Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Striverdi Respimat 2,5 microgram, inhalatieoplossing

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Striverdi Respimat en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Striverdi Respimat helpt mensen met chronisch obstructieve longziekte (COPD) om gemakkelijker te ademen. COPD is een chronische longziekte die kortademigheid en hoesten veroorzaakt. De term COPD omvat chronische bronchitis (ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm) en emfyseem (longaandoening als gevolg van verlies van elasticiteit van het longweefsel, met als klacht ernstige kortademigheid). Omdat COPD een chronische ziekte is, moet u Striverdi Respimat elke dag gebruiken en niet alleen als u ademhalingsproblemen of andere COPDklachten heeft.
Striverdi Respimat bevat de werkzame stof olodaterol, een langwerkende bronchusverwijder (langwerkende beta-2-agonist) die helpt bij het openen van de luchtwegen, waardoor de lucht gemakkelijker de longen in en uit kan gaan. Regelmatig gebruik van Striverdi Respimat kan u ook helpen als u voortdurend kortademig bent door uw ziekte en het helpt om de invloed van de ziekte op uw dagelijks leven te verminderen.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiƫntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Het kan voorkomen dat uw ziekte/klacht niet wordt genoemd in de gedrukte bijsluiter van het medicijn dat de arts aan u voorschrijft. Dit komt voor bij medicijnen waarvoor een octrooi van een andere vergunninghouder geldt op het gebruik van het middel bij uw ziekte/klacht. De fabrikant van het medicijn mag dit gebruik dan niet vermelden in de gedrukte bijsluiter. In dat geval staat er in de bijsluiter die u hier kunt downloaden een sterretje achter deze ziekte/klacht. Op de pagina Vragen en antwoorden over gebruiksoctrooien en bijsluiters vindt u hierover meer informatie.

Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Patiƫntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubrieken 2, 4.2, 4.4, 6.3, en 6.5: 8 oktober 2018

Registratienummer: RVG 112058
Procedurenummer: NL/H/2498/001
ATC: R03AC19 - Olodaterol
Datum verstrekking handelsvergunning: 23 oktober 2013
Handelsvergunning houder: Boehringer Ingelheim International GmbH
Bingerstrasse 173
D-55216 INGELHEIM AM RHEIN (DUITSLAND)