Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Kinecteen 54 mg tabletten met verlengde afgifte

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is KINECTEEN en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

KINECTEEN wordt gebruikt voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
(ADHD).
 Het wordt gebruikt bij kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar.
 Het wordt alleen gebruikt nadat andere behandelingen zonder geneesmiddelen zijn geprobeerd,

zoals gespreks-en gedragstherapie. KINECTEEN is niet voor de behandeling van ADHD bij kinderen jonger dan 6 jaar of om voor het eerst een behandeling te beginnen bij volwassenen. Wanneer de behandeling al op een jonge leeftijd is gestart, kan het wenselijk zijn dat de behandeling op volwassen leeftijd wordt voortgezet. Uw arts kan u hierover adviseren.
Hoe werkt het
KINECTEEN verbetert de activiteit van bepaalde delen van de hersenen die niet actief genoeg zijn. Het geneesmiddel kan helpen om de aandacht (aandachtsspanne) en concentratie te verbeteren en impulsief gedrag te verminderen. Dit geneesmiddel wordt gegeven als onderdeel van een behandelprogramma, dat gewoonlijk het volgende omvat:  psychologische  opvoedkundige en  sociale therapie. Het wordt alleen voorgeschreven door artsen die ervaring hebben met gedragsproblemen bij kinderen of jongeren. Hoewel ADHD niet genezen kan worden, kan het wel onder controle gehouden worden met behandelprogramma's.
Over ADHD
Kinderen en jongeren met ADHD vinden het:
 moeilijk om stil te zitten en
 moeilijk om zich te concentreren.
Het is niet hun schuld dat ze dit niet kunnen.
Het kost veel kinderen en jongeren inspanning om dit te kunnen. Met ADHD kan dit echter problemen
veroorzaken in het dagelijks leven. Kinderen en jongeren met ADHD kunnen moeilijkheden hebben
met leren en huiswerk maken. Ze hebben er moeite mee om zich thuis, op school of op andere
plaatsen goed te gedragen. ADHD heeft geen invloed op de intelligentie van een kind of jongere.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 6.3; 21 juni 2017.

Registratienummer: RVG 117655
Procedurenummer: DE/H/4529/004
ATC: N06BA04 - Methylphenidate
Datum verstrekking handelsvergunning: 02 september 2016
Handelsvergunning houder: Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37
58638 ISERLOHN (DUITSLAND)
Niet beschikbaar