Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Panadol Junior Zetpillen 125 mg voor Kinderen van 3 maanden tot 1 jaar, zetpillen

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat zijn Panadol Junior Zetpillen en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 Panadol Junior Zetpillen behoren tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben.
 Panadol Junior Zetpillen worden gebruikt bij de symptomatische behandeling van milde tot matige pijn en/of koorts
 Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger* Neem dan contact op met uw arts.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubriek 4.6 en 5.3: 5 december 2019.

Registratienummer: RVG 22838
ATC: N02BE01 - Paracetamol
Datum verstrekking handelsvergunning: 30 november 1998
Handelsvergunning houder: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ ZEIST
Niet beschikbaar