Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5 ml, oplossing voor injectie

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS NORDITROPIN SIMPLEXX EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?


Norditropin SimpleXx bevat somatropine, een biosynthetisch humaan groeihormoon, dat identiek is aan het groeihormoon dat van nature door het lichaam geproduceerd wordt. Kinderen hebben groeihormoon nodig om te groeien, maar ook volwassenen hebben het nodig voor hun algehele gezondheid.

Norditropin SimpleXx wordt geleverd als een oplossing in een patroon; deze patroon doet u in de NordiPen injectiepen, waarna u ermee kunt injecteren.

Norditropin SimpleXx wordt gebruikt voor de behandeling van groeistoornissen bij kinderen:
• die geen of een zeer lage productie van groeihormoon hebben (groeihormoondeficiëntie)
• met het syndroom van Turner (een genetische aandoening die de groei kan beïnvloeden)
• met een verminderde nierfunctie
• met een kleine gestalte die te klein voor de duur van de zwangerschap geboren zijn (SGA).

Norditropin SimpleXx wordt gebruikt als vervanging van groeihormoon bij volwassenen:
Bij volwassenen wordt Norditropin SimpleXx gebruikt als vervanging van groeihormoon als de eigen productie al sinds de kinderjaren verminderd is, of op volwassen leeftijd is weggevallen ten gevolge van een tumor, behandeling van een tumor of een ziekte die invloed heeft op de klier die groeihormoon produceert. Als u in uw kindertijd bent behandeld voor groeihormoondeficiëntie, zult u opnieuw worden getest nadat u bent uitgegroeid. Wanneer groeihormoondeficiëntie wordt bevestigd, moet u de behandeling voortzetten.Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Het kan voorkomen dat uw ziekte/klacht niet wordt genoemd in de gedrukte bijsluiter van het medicijn dat de arts aan u voorschrijft. Dit komt voor bij medicijnen waarvoor een octrooi van een andere vergunninghouder geldt op het gebruik van het middel bij uw ziekte/klacht. De fabrikant van het medicijn mag dit gebruik dan niet vermelden in de gedrukte bijsluiter. In dat geval staat er in de bijsluiter die u hier kunt downloaden een sterretje achter deze ziekte/klacht. Op de pagina Vragen en antwoorden over gebruiksoctrooien en bijsluiters vindt u hierover meer informatie.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 4.2, 4.4 en 4.5: 25 april 2018.

Registratienummer: RVG 24223
Procedurenummer: DK/H/0001/005
ATC: H01AC01 - Somatropin
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 oktober 1999
Handelsvergunning houder: Novo Nordisk B.V.
Flemingweg 18
2408 AV ALPHEN A/D RIJN
Niet beschikbaar