Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Boostrix, suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Boostrix en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

oostrix is een vaccin dat als herhalingsdosis (boostervaccinatie) wordt gebruikt bij kinderen vanaf 4 jaar, tieners en volwassenen om drie ziektes te voorkomen: difterie, tetanus (kaakkramp) en pertussis (kinkhoest). Het vaccin is werkzaam omdat het ervoor zorgt dat het lichaam haar eigen bescherming (antistoffen) produceert tegen deze ziektes.

 Difterie: difterie treft hoofdzakelijk de luchtwegen en soms de huid. In het algemeen raken de luchtwegen ontstoken (gezwollen) waardoor ernstige ademhalingsmoeilijkheden en soms verstikking worden veroorzaakt. De bacteriën produceren ook een toxine (vergif), dat zenuwbeschadiging, hartproblemen en zelfs de dood kan veroorzaken.

 Tetanus (kaakkramp): tetanusbacteriën komen het lichaam binnen via sneeën, schrammen of wonden in de huid. Vooral brandwonden , breuken, diepe wonden of wonden verontreinigd met aarde, stof, paardenmest/gier of houtsplinters zijn vatbaar voor infectie. De bacteriën produceren een toxine (vergif), dat spierstijfheid, pijnlijke spierkrampen, toevallen en zelfs de dood kan veroorzaken. De spierkrampen kunnen sterk genoeg zijn om botbreuken van de ruggengraat te veroorzaken.

 Pertussis (kinkhoest): pertussis is een zeer besmettelijke ziekte. De ziekte treft de luchtwegen waarbij ernstige hoestaanvallen worden veroorzaakt die de normale ademhaling kunnen belemmeren. Het hoesten gaat vaak gepaard met een “gierend” geluid, vandaar de gebruikelijke naam kinkhoest. De hoest kan 1-2 maanden of langer duren. Pertussis kan ook oorontstekingen, bronchitis die lang kan duren, longontsteking, toevallen, hersenbeschadiging en zelfs de dood veroorzaken.

Geen van de bestanddelen in het vaccin kan difterie, tetanus of kinkhoest veroorzaken.
Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Het kan voorkomen dat uw ziekte/klacht niet wordt genoemd in de gedrukte bijsluiter van het medicijn dat de arts aan u voorschrijft. Dit komt voor bij medicijnen waarvoor een octrooi van een andere vergunninghouder geldt op het gebruik van het middel bij uw ziekte/klacht. De fabrikant van het medicijn mag dit gebruik dan niet vermelden in de gedrukte bijsluiter. In dat geval staat er in de bijsluiter die u hier kunt downloaden een sterretje achter deze ziekte/klacht. Op de pagina Vragen en antwoorden over gebruiksoctrooien en bijsluiters vindt u hierover meer informatie.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubrieken 4.6 en 5.1: 14 december 2018

Registratienummer: RVG 35121
Procedurenummer: DE/H/0210/001
ATC: J07AJ52 - Pertussis, Purified Antigen, Combinations With Toxoids
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 maart 2008
Handelsvergunning houder: GlaxoSmithKline B.V.
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ ZEIST
Niet beschikbaar