Zoeken

Terug naar resultaatlijst

18F-FDG Hoboken 250 MBq/ml, oplossing voor injectie

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is 18F-FDG Hoboken en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

18F-FDG Hoboken is een radioactief geneesmiddel dat uitsluitend gebruikt wordt voor diagnostische doeleinden. Het wordt enkel gebruikt om een ziekte te helpen vaststellen. De werkzame stof in dit middel wordt ‘fludeoxyglucose (18F)’ genoemd. Ze wordt gegeven voordat er beelden worden genomen met een speciale camera om in een deel van uw lichaam te kijken. Zodra een kleine hoeveelheid van dit middel geïnjecteerd is, zullen de beelden die tijdens het onderzoek worden gemaakt de arts helpen om te zien waar uw ziekte zich bevindt of hoe uw ziekte evolueert.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Registratienummer: RVG 121312
ATC: V09IX04 - Fludeoxyglucose [18 F]
Datum verstrekking handelsvergunning: 07 juni 2018
Handelsvergunning houder: Cyclotron Rotterdam B.V.
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD ROTTERDAM