Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Pemetrexed Waverley 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: PEMETREXED DINATRIUM 2,5-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met
PEMETREXED
ATC: L01BA04 - Pemetrexed
Hulpstoffen: MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 122593
Procedurenummer: NL/H/4114/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 december 2019
Handelsvergunning houder: Waverley Pharma Europe Limited
Alexandra House, Office #234, The Sweepstakes
D04 C7H2 BALLSBRIDGE, DUBLIN 4 (IERLAND)