Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Dipyridamol Glenmark 200 mg, harde capsules met gereguleerde afgifte

Werkzame stof: DIPYRIDAMOL
ATC: B01AC07 - Dipyridamole
Hulpstoffen: AMMONIA (E 527)
ARABISCHE GOM (E 414)
COPOLYMEER VAN METHACRYLZUUR-METHYLMETHACRYLAAT (1:2)
GELATINE (E 441)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE (E 464)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
HYPROMELLOSEFTALAAT
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
KALIUMHYDROXIDE (E 525)
POVIDON K 30 (E 1201)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SCHELLAK (E 904)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
WIJNSTEENZUUR, (L (+) Vorm) (E 334)
ZONNEGEEL FCF (E 110)
ZWARTE INKT
Farmaceutische vorm: Capsule met gereguleerde afgifte, hard
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 122668
Procedurenummer: NL/H/4294/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 februari 2019
Handelsvergunning houder: Glenmark Arzneimittel GmbH
Industriestrasse 31
82194 GROBENZELL (DUITSLAND)