Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Dexmedetomidine Baxter 100 microgram/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: DEXMEDETOMIDINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
DEXMEDETOMIDINE
ATC: N05CM18 - Dexmedetomidine
Hulpstoffen: NATRIUMCHLORIDE
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 126026
Procedurenummer: NL/H/5020/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 22 februari 2021
Handelsvergunning houder: Baxter B.V.
Kobaltweg 49
3542 CE UTRECHT