Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Corvert 87 µg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie

Werkzame stof: IBUTILIDE FUMARAAT SAMENSTELLING overeenkomend met

IBUTILIDE
ATC: C01BD05 - Ibutilide
Hulpstoffen: NATRIUMACETAAT 3-WATER (E 262)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 21286
Procedurenummer: FI/H/1022/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 juni 1997
Handelsvergunning houder: Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL