Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Yasmin, filmomhulde tabletten 0,03 mg/3 mg

Werkzame stof: DROSPIRENON
ETHINYLESTRADIOL
ATC: G03AA12 - Drospirenone And Ethinylestradiol
Hulpstoffen: HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 6000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
POVIDON K 25 (E 1201)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 23827
Procedurenummer: NL/H/0215/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 07 maart 2000
Handelsvergunning houder: Bayer B.V.
Energieweg 1
3641 RT MIJDRECHT