Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Abacavir Mylan 300 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: ABACAVIR
ATC: J05AF06 - Abacavir
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
MACROGOL 3350
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYVINYLALCOHOL, GEDEELTELIJK GEHYDROLYSEERD (E1203)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 120229
Procedurenummer: NL/H/3913/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 04 januari 2018
Handelsvergunninghouder: Mylan Ireland Limited
35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate
DUBLIN 13 (IERLAND)