Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Alprazolam Hexal 0,5 mg, tabletten

Werkzame stof: ALPRAZOLAM
ATC: N05BA12 - Alprazolam
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
DOCUSAAT NATRIUM
ERYTHROSINE ALUMINIUMLAK (E 127)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMBENZOAAT (E 211)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 100526
Procedurenummer: NL/H/1136/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 oktober 2008
Handelsvergunning houder: Hexal AG
Industriestrasse 25
D-83607 HOLZKIRCHEN (DUITSLAND)