Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Abstral 200 microgram, tabletten voor sublinguaal gebruik

Werkzame stof: FENTANYLDIWATERSTOFCITRAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
FENTANYL
ATC: N02AB03 - Fentanyl
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MANNITOL (D-) (E 421)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
Farmaceutische vorm: Tablet voor sublinguaal gebruik
Toedieningsweg: Sublinguaal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 114443//108844
Land van herkomst: Italië
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 november 2013
Handelsvergunning houder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar