Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Aripiprazol Doc Generici 10 mg, tabletten

Werkzame stof: ARIPIPRAZOL
ATC: N05AX12 - Aripiprazole
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROLOSE (E 463)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 115644
Procedurenummer: NL/H/3203/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 juli 2015
Handelsvergunning houder: DOC Generici S.r.l.
Via Filippo Turati 40
20121 MILANO (ITALIË)