Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Abstral 200 microgram, tabletten voor sublinguaal gebruik

Werkzame stof: FENTANYLDIWATERSTOFCITRAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
FENTANYL
ATC: N02AB03 - Fentanyl
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MANNITOL (D-) (E 421)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
Farmaceutische vorm: Tablet voor sublinguaal gebruik
Toedieningsweg: Sublinguaal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 122770//108844
Land van herkomst: Italië
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 januari 2019
Handelsvergunning houder: Originalis B.V.
Diamantweg 4
1812 RC ALKMAAR
Niet beschikbaar