Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Xeljanz 11 mg, tablet met verlengde afgifte

Werkzame stof: TOFACITINIBCITRAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
TOFACITINIB
Hulpstoffen: AMMONIA (E 527)
CELLULOSEACETAAT
COPOVIDON
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYDROXYETHYLCELLULOSE
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SCHELLAK GLAZE, GEDEELTELIJK VERESTERD
SORBITOL (D-)(E 420)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZWARTE INKT


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/17/1178
Datum verstrekking handelsvergunning: 16 december 2019
Niet beschikbaar