Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Iopamidol ADOH 408 mg/ml (200 mg jodium/ml), oplossing voor injectie

Werkzame stof: JOPAMIDOL SAMENSTELLING overeenkomend met
JODIUM (MOLECULAIR)
ATC: V08AB04 - Iopamidol
Hulpstoffen: DINATRIUMCALCIUMEDETAAT, GEHYDRATEERD (E 385)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
TROMETAMOL
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 128669
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 mei 2022
Handelsvergunninghouder: ADOH B.V.
Godfried Bomansstraat 31
6543 JA NIJMEGEN
Niet beschikbaar