Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Cinacalcet Aurobindo 30 mg, filmomhulde tabletten

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS CINACALCET AUROBINDO EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Cinacalcet Aurobindo bevat de werkzame stof cinacalcet.
Cinacalcet Aurobindo werkt door de bijschildklierhormoon- (PTH), calcium- en fosfaatspiegels in uw lichaam onder controle te houden. Het wordt gebruikt bij het behandelen van problemen met organen die bijschildklieren worden genoemd. De bijschildklieren zijn vier kleine klieren in de hals, bij de schildklier, die het bijschildklierhormoon (PTH) produceren.

Cinacalcet Aurobindo wordt gebruikt bij volwassenen:
 voor het behandelen van secundaire hyperparathyreoïdie bij volwassen patiënten met ernstige nierziekte die dialyse nodig hebben om afvalproducten uit hun bloed op te ruimen.

 voor het verlagen van hoge calciumspiegels in het bloed (hypercalciëmie) bij volwassen patiënten met kanker van de bijschildklier.

 voor het verlagen van hoge calciumspiegels in het bloed (hypercalciëmie) bij volwassen patiënten met primaire hyperparathyreoïdie waarbij verwijdering van de bijschildklier niet mogelijk is.

Cinacalcet Aurobindo wordt gebruikt bij kinderen van 3 jaar en ouder en jonger dan 18 jaar:
 voor het behandelen van secundaire hyperparathyreoïdie bij patiënten met ernstige nierziekte die dialyse nodig hebben om afvalproducten uit hun bloed te verwijderen, en van wie de toestand niet onder controle gebracht kan worden met andere behandelingen.

Bij primaire en secundaire hyperparathyreoïdie wordt teveel PTH geproduceerd door de bijschildklieren. “Primair“ betekent dat hyperparathyreoïdie niet door een andere aandoening wordt veroorzaakt en “secundair“ betekent dat hyperparathyreoïdie door een andere aandoening, bijvoorbeeld nierziekte, wordt veroorzaakt. Zowel primaire als secundaire hyperparathyreoïdie kunnen calciumverlies in de botten veroorzaken, wat kan leiden tot botpijn en breuken, problemen met hart en bloedvaten, nierstenen, psychische aandoeningen en coma.Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Registratienummer: RVG 122522
Procedurenummer: PT/H/1925/001
ATC: H05BX01 - Cinacalcet
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 juni 2019
Handelsvergunning houder: Aurobindo Pharma B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN BAARN
Niet beschikbaar