Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Prednisolon Ratiopharm 5 mg, tabletten

Werkzame stof: PREDNISOLON
ATC: H02AB06 - Prednisolone
Hulpstoffen: AARDAPPELZETMEEL
ERYTHROSINE (E 127)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 124854=50969
Datum verstrekking handelsvergunning: 31 juli 2019
Handelsvergunning houder: Ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Strasse 3
89079 ULM (DUITSLAND)
Niet beschikbaar