Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Tobramycine Steri-Neb 300 mg/5 ml, verneveloplossing

Werkzame stof: TOBRAMYCINE
ATC: J01GB01 - Tobramycin
Hulpstoffen: NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZWAVELZUUR (E 513)
Farmaceutische vorm: Verneveloplossing
Toedieningsweg: Inhalatie


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 125383//106999
Land van herkomst: Italië
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 augustus 2019
Handelsvergunning houder: Dr. Fisher Farma B.V.
Schutweg 23
8243 PC LELYSTAD
Niet beschikbaar