Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Cabazitaxel Mylan 60 mg concentraat en oplosmiddel voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: CABAZITAXEL
ATC: L01CD04 - Cabazitaxel
Hulpstoffen: CITROENZUUR 0-WATER (E 330)
ETHANOL 96 % 127,4 mg/ml
POLYSORBAAT 80 (E 433)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Concentraat en oplosmiddel voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 126829
Procedurenummer: NL/H/5228/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 15 oktober 2020
Handelsvergunning houder: Mylan B.V.
Dieselweg 25
3752 LB BUNSCHOTEN
Niet beschikbaar