Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Isoprenaline HCl Macure 0,2 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: ISOPRENALINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
ISOPRENALINE
ATC: C01CA02 - Isoprenaline
Hulpstoffen: CITROENZUUR 1-WATER (E 330)
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 127536
Procedurenummer: NO/H/0304/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 januari 2021
Handelsvergunning houder: Macure Pharma ApS
Hejrevej 39
2400 KOPENHAGEN (DENEMARKEN)
Niet beschikbaar