Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva 5/50 mg, tabletten

Werkzame stof:
  • AMILORIDE HYDROCHLORIDE-2-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met AMILORIDE HYDROCHLORIDE-0-WATER 5 mg/stuk
  • HYDROCHLOORTHIAZIDE 50 mg/stuk
ATC: C03EA01 - Hydrochlorothiazide And Potassium-Sparing Agents
Hulpstoffen:
  • LACTOSE 1-WATER
  • MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
  • NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
  • TARWEZETMEEL
  • ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
  • ZONNEGEEL FCF (E 110)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 11802
Datum verstrekking handelsvergunning: 22 april 1987
Handelsvergunninghouder: Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar