Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Apixaban Aurobindo 2,5 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: APIXABAN 2,5 mg/stuk
ATC: B01AF02 - Apixaban
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 0-WATER
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 125083
Procedurenummer: PT/H/1975/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 15 maart 2021
Handelsvergunninghouder: Aurobindo Pharma B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN BAARN
Niet beschikbaar