Zoeken

Terug naar resultaatlijst

VidPrevtyn Bèta, oplossing en emulsie voor emulsie voor injectie

Werkzame stof: RECOMBINANT SARS-CoV-2 PREFUSION SPIKE DELTA TM PROTEÏNE, Stam B.1.351, GEPRODUCEERD IN INSECT (expresSF+) CELLEN
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 12-WATER (E 339)
KALIUMCHLORIDE
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 1-WATER (E 339)
POLYSORBAAT 20 (E 432)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SQUALEEN
TOCOFEROL, DL-ALFA (E 307)
WATER VOOR INJECTIE


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/21/1580
Datum verstrekking handelsvergunning: 10 november 2022
Niet beschikbaar