Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Valsartan 40 mg tabletten PCH, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: VALSARTAN
ATC: C09CA03 - Valsartan
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSPOVIDON (E 1202)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
MACROGOL 8000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 102756
Procedurenummer: DK/H/1517/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 juli 2010
Handelsvergunninghouder: Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar