Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Pixuvri 29 mg, poeder voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: PIXANTRONDIMALEAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
PIXANTRON
Hulpstoffen: LACTOSE 1-WATER
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/12/764
Datum verstrekking handelsvergunning: 10 mei 2012
Niet beschikbaar