Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Ryzodeg 100 eenheden/ml oplossing voor injectie in patroon

Werkzame stof:
  • INSULINE ASPART 180 nmol/ml SAMENSTELLING overeenkomend met INSULINE ASPART 1,05 mg/ml
  • INSULINE DEGLUDEC 420 nmol/ml SAMENSTELLING overeenkomend met INSULINE DEGLUDEC 2,56 mg/ml
Hulpstoffen:
  • FENOL
  • GLYCEROL (E 422)
  • METACRESOL
  • NATRIUMCHLORIDE
  • NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
  • WATER VOOR INJECTIE
  • ZINKDIACETAAT 0-WATER (E 650) SAMENSTELLING overeenkomend met ZINK (Zn2+)
  • ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/12/806
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 januari 2013
Niet beschikbaar