Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Insuline lispro Sanofi 100 eenheden/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Werkzame stof: INSULINE LISPRO 100 E/ml
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
GLYCEROL 85 PER CENT (E 422)
METACRESOL
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZINKOXIDE
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/17/1203
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 juli 2017
Niet beschikbaar