Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Insuline lispro Sanofi 100 eenheden/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Werkzame stof: INSULINE LISPRO
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
GLYCEROL 85 PER CENT (E 422)
METACRESOL
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZINKOXIDE
ZOUTZUUR (E 507)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/17/1203
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 juli 2017
Niet beschikbaar