Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Jyseleca 100 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: FILGOTINIBMALEAAT 127,2 mg/stuk SAMENSTELLING overeenkomend met
FILGOTINIB 100 mg/stuk
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
FUMAARZUUR (E 297)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
POLYETHYLEENGLYCOL (E 1521)
POLYVINYLALCOHOL (E 1203)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD (E 1412)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/20/1480
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 september 2020
Niet beschikbaar