Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Leqvio 284 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

Werkzame stof:
  • INCLISIRAN NATRIUM 200 mg/ml SAMENSTELLING overeenkomend met INCLISIRAN 189 mg/ml
Hulpstoffen:
  • FOSFORZUUR (E 338)
  • NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
  • STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
  • WATER VOOR INJECTIE


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/20/1494
Datum verstrekking handelsvergunning: 09 december 2020
Niet beschikbaar