Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Lamisil once 1%, oplossing voor cutaan gebruik 10 mg/g

Werkzame stof: TERBINAFINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met

TERBINAFINE
ATC: D01AE15 - Terbinafine
Hulpstoffen: COPOLYMER OF ISOBUTYLMETHACRYLATE\T-OCTYLACRYLAMIDE\ACRYLIC ACID (RI)
ETHANOL 96 %
HYPROLOSE (E 463)
TRIGLYCERIDEN MIDDELLANGE KETEN
Farmaceutische vorm: Oplossing voor cutaan gebruik
Toedieningsweg: Cutaan gebruik


Registratienummer: RVG 33714
Procedurenummer: SE/H/0992/004
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 juli 2006
Handelsvergunninghouder: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.
Van Asch van Wijckstraat 55G
3811 LP AMERSFOORT
Niet beschikbaar