Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Soliris, concentraat voor oplossing voor infusie 10 mg/ml (300 mg/30 ml)

Werkzame stof:
  • ECULIZUMAB 10 mg/ml
Hulpstoffen:
  • DISODIUM PHOSPHATE, HYDRATE FORM UNKNOWN (E 339) (RI)
  • NATRIUMCHLORIDE
  • POLYSORBAAT 80 (E 433)
  • SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE (HYDRATE FORM UNKNOWN) (E 339) (RI)
  • STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
  • WATER, GEZUIVERD


Registratienummer: EU/1/07/393
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 juni 2007
Niet beschikbaar