Product Name
Active substance(s)
Inactive substance
Bevat geen

Selecteer deze optie als u een geneesmiddel zoekt waar deze hulpstof niet in voorkomt.


Pharmaceutical form
Route of Administration
Legal status
Registration number (RVG/RVH)

Het registratienummer is het unieke RVG of RVH-nummer. Vul alleen het nummer in (zonder RVG of RVH).

EU/1// /***

Europees registratienummer, bv. EU/1/97/001/001. U kunt zoeken door één of beide delen van het EU-registratienummer in te geven.

ATC

ATC = Anatomisch Therapeutisch Chemische Classificatie. U kunt zoeken op zowel de omschrijving als de unieke ATC code

to
Marketing authorisation holder
Additional Monitoring

Geneesmiddelen onder extra toezicht.

Additional Risk Minimization Material

Aanvullend informatiemateriaal voor patiënten en/of zorgverleners met aanbevelingen om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Zoeken in de samenvatting van de productkenmerken (SmPC)

In entire SmPC
In indication
In contra-indication


In de CBG Geneesmiddeleninformatiebank vindt u de officiële informatie over alle geneesmiddelen die in Nederland zijn toegelaten, zoals de wetenschappelijke productinformatie, het openbare beoordelingsrapport en de patiëntenbijsluiter.

De Geneesmiddeleninformatiebank wordt wekelijks bijgewerkt, en toont de situatie van 2 weken daarvoor. De laatste update is van 12-12-2018.

Nieuws

De website van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is recentelijk vernieuwd. In een aantal gevallen verwijst de productinformatie van een centraal geregistreerd product abusievelijk naar een andere taal dan Nederlands. De EMA is hiervan op de hoogte gesteld en werkt aan een oplossing. In deze gevallen kunt u gebruik maken van de zoekfunctie op de EMA-website.

Het CBG heeft in augustus 2018 de linkstructuur van de Samenvattingen van de Productkenmerken (SmPCs) op de Geneesmiddeleninformatiebank geoptimaliseerd. Hierdoor is de locatie van deze bestanden veranderd. Wanneer u een oude link gebruikt word u automatisch doorgestuurd. Ondervindt u hinder van deze wijziging of heeft u vragen? Neem dan contact op met het CBG.