Zoeken

Menjugate 10 microgram, suspensie voor injectie

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Menjugate en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Menjugate is een vaccin dat gebruikt wordt om een ziekte te voorkomen die wordt veroorzaakt door een bacterie genaamd Neisseria meningitidis groep C (ook bekend als de meningokokken groep C-bacteriën). Het vaccin werkt door uw lichaam te stimuleren een eigen bescherming (antilichamen) aan te maken tegen deze meningokokken groep C-bacteriën.
Neisseria meningitidis groep C-bacteriën kunnen ernstige en soms levensbedreigende infecties veroorzaken zoals meningitis (hersenvliesontsteking) en septikemie (bloedvergiftiging).
Dit vaccin wordt gebruikt voor actieve immunisatie van kinderen vanaf 2 maanden, adolescenten en volwassenen, en biedt alleen bescherming tegen de meningokokken groep C-bacteriën. Het biedt geen bescherming tegen andere groepen (stammen) van de meningokokkenbacteriën of tegen andere veroorzakers van meningitis (hersenvliesontsteking) en septikemie (bloedvergiftiging). Als u of uw kind op enig moment last krijgt van nekpijn, een stijve nek, niet goed tegen licht kan (fotofobie), last heeft van slaperigheid of verwardheid, of rode of paarse vlekken (zoals bloeduitstortingen) krijgt die niet verdwijnen als u erop drukt, dan dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts of de plaatselijke Spoedeisende Hulp.
Dit vaccin kan geen meningitis C veroorzaken (meningokokken groep C-ziekte).
Hoewel dit vaccin een eiwit (CRM197 genaamd) bevat van de bacteriën die difterie veroorzaken, beschermt Menjugate niet tegen difterie. Dit betekent dat u (of uw kind) andere vaccins moet krijgen voor bescherming tegen difterie wanneer dit nodig is of wanneer uw arts dit adviseert.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 4.4: 1 april 2019

Registratienummer: RVG 115239
Procedurenummer: IT/H/0668/001
ATC: J07AH07 - Meningococcus C, Purified Polysaccharides Antigen Conjegated
Datum verstrekking handelsvergunning: 07 september 2015
Handelsvergunning houder: GSK Vaccines S.R.L.
Via Fiorentina 1
CAP 53100 SIENA (SI) (ITALIË)
Niet beschikbaar