Zoeken

VaxigripTetra, suspensie voor injectie

Werkzame stof: A-BRISBANE-02-2018 (H1N1)PDM09-ACHTIGE STAM (A-BRISBANE-02-2018, IVR-190)
A-KANSAS-14-2017 (H3N2)-ACHTIGE STAM (A-KANSAS-14-2017, NYMC X-327)
B-COLORADO-06-2017-ACHTIGE STAM (B-MARYLAND-15-2016, NYMC BX-69A)
B-PHUKET-3073-2013-ACHTIGE STAM (B-PHUKET-3073-2013, wild type)
ATC: J07BB02 - Influenza, Purified Antigen
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
KALIUMCHLORIDE
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
NATRIUMCHLORIDE
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik, Subcutaan gebruik


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: RVG 117963
Procedurenummer: DE/H/1949/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 oktober 2016
Handelsvergunning houder: Sanofi Pasteur Europe
2 Avenue Pont Pasteur
69007 LYON (FRANKRIJK)
Niet beschikbaar