Zoeken

Fluarix Tetra, suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Fluarix Tetra en waarvoor wordt dit middel gebruikt ?


Fluarix Tetra is een vaccin. Dit vaccin helpt u te beschermen tegen influenza (griep), in het bijzonder bij personen met een hoog risico op complicaties in verband met griep. Fluarix Tetra moet worden gebruikt volgens de officiële aanbevelingen.

Als iemand het Fluarix Tetra vaccin toegediend krijgt, zal het immuunsysteem (het natuurlijke afweersysteem van het lichaam) zijn eigen bescherming (antilichamen) tegen de ziekte aanmaken. Geen enkel bestanddeel van dit vaccin kan griep veroorzaken.

Griep is een ziekte die zich snel kan verspreiden. Griep wordt veroorzaakt door verschillende types virusstammen die elk jaar kunnen veranderen. Daarom kan het nodig zijn dat u zich elk jaar laat vaccineren. Tijdens de koude maanden, tussen oktober en maart, bestaat het grootste risico op het krijgen van griep. Indien u niet tijdens de herfst werd gevaccineerd, is griepvaccinatie nog nuttig tot in de lente omdat u tot dan toe risico loopt op griep. Uw arts kan u adviseren over het beste tijdstip voor vaccinatie.
Fluarix Tetra zal u vanaf 2 à 3 weken na vaccinatie beschermen tegen de vier virusstammen (twee subtypes van het A-virus en twee types van het B-virus die in het vaccin zitten).

De incubatieperiode (tijd tussen een besmetting en het optreden van de eerste ziektesymptomen) van griep is enkele dagen, waardoor het mogelijk is dat u, bij blootstelling aan griep onmiddellijk vóór of na de vaccinatie, toch nog griep krijgt.

Het vaccin beschermt u niet tegen gewone verkoudheden, ook al lijken bepaalde symptomen daarvan op die van griep.Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke herziening betreft rubrieken 4.8 en 6.5: 4 maart 2019

Registratienummer: RVG 122632
Procedurenummer: DE/H/1939/001
ATC: J07BB02 - Influenza, Purified Antigen
Datum verstrekking handelsvergunning: 04 juli 2018
Handelsvergunning houder: GlaxoSmithKline B.V.
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ ZEIST
Niet beschikbaar