Zoeken

Typhim Vi, oplossing voor injectie 0,025 mg/0,5 ml

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is TYPHIM Vi en waarvoor wordt dit middel gebruikt?


TYPHIM Vi is een vaccin. Vaccins worden gebruikt ter bescherming tegen infectieziektes.
TYPHIM Vi helpt u of uw kind vanaf 2 jaar te beschermen tegen buiktyfus.

Belangrijk
Typhim Vi helpt enkel deze ziekte voorkomen als deze wordt veroorzaakt door dezelfde bacterie als de bacterie die werd gebruikt om het vaccin te produceren. U of uw kind kunnen nog steeds infectieziekten oplopen als deze worden veroorzaakt door andere bacteriën.Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Het kan voorkomen dat uw ziekte/klacht niet wordt genoemd in de gedrukte bijsluiter van het medicijn dat de arts aan u voorschrijft. Dit komt voor bij medicijnen waarvoor een octrooi van een andere vergunninghouder geldt op het gebruik van het middel bij uw ziekte/klacht. De fabrikant van het medicijn mag dit gebruik dan niet vermelden in de gedrukte bijsluiter. In dat geval staat er in de bijsluiter die u hier kunt downloaden een sterretje achter deze ziekte/klacht. Op de pagina Vragen en antwoorden over gebruiksoctrooien en bijsluiters vindt u hierover meer informatie.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 6.5 en 7: 21 februari 2018

Registratienummer: RVG 17568
ATC: J07AP03 - Typhoid, Purified Polysaccharide Antigen
Datum verstrekking handelsvergunning: 02 december 1993
Handelsvergunning houder: Sanofi Pasteur Europe
14 Espace Henry Vallée
69007 LYON (FRANKRIJK)
Niet beschikbaar