Zoeken

Stamaril, poeder en oplossing voor suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is STAMARIL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?


STAMARIL is een vaccin dat beschermt tegen een ernstige infectieuze ziekte, gele koorts genoemd.
Gele koorts komt in bepaalde gebieden in de wereld voor en wordt aan de mens doorgegeven door beten van geïnfecteerde muggen.
STAMARIL wordt toegediend aan personen die:
 reizen naar of door een gebied waar gele koorts voorkomt of er wonen,

 reizen naar een land dat een internationaal vaccinatiebewijs voor het betreden van het land vereist (dit kan afhankelijk zijn van de landen die eerder bezocht zijn tijdens dezelfde reis)

 mogelijk omgaan met infectieuze materialen, zoals laboratoriumpersoneel.

Om een geldig vaccinatiebewijs tegen gele koorts te krijgen moet de vaccinatie in een erkend vaccinatiecentrum plaatsvinden, zodat een internationaal vaccinatiebewijs kan worden verleend. Dit bewijs is geldig vanaf 10 dagen na de injectie van de eerste dosis van het vaccin. Wanneer een herhaling nodig is (zie rubriek 3), is het bewijs meteen na de herhalingsinjectie geldig.Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 7:17 augustus 2016

Registratienummer: RVG 17615
Procedurenummer: DE/H/0476/001
ATC: J07BL01 - Yellow Fever, Live Attenuated
Datum verstrekking handelsvergunning: 10 maart 1999
Handelsvergunning houder: Sanofi Pasteur Europe
2 Avenue Pont Pasteur
69007 LYON (FRANKRIJK)
Niet beschikbaar