Zoeken

Tetanusvaccin, suspensie voor injectie > 80 IE/ml, 0,5 ml en 10 ml

Rubriek 1 van de bijsluiter:

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Het kan voorkomen dat uw ziekte/klacht niet wordt genoemd in de gedrukte bijsluiter van het medicijn dat de arts aan u voorschrijft. Dit komt voor bij medicijnen waarvoor een octrooi van een andere vergunninghouder geldt op het gebruik van het middel bij uw ziekte/klacht. De fabrikant van het medicijn mag dit gebruik dan niet vermelden in de gedrukte bijsluiter. In dat geval staat er in de bijsluiter die u hier kunt downloaden een sterretje achter deze ziekte/klacht. Op de pagina Vragen en antwoorden over gebruiksoctrooien en bijsluiters vindt u hierover meer informatie.

Registratienummer: RVG 17639
ATC: J07AM01 - Tetanus Toxoid
Datum verstrekking handelsvergunning: 02 december 1993
Handelsvergunning houder: Bilthoven Biologicals B.V.
Antonie van Leeuwenhoeklaan 11
3721 MA BILTHOVEN
Niet beschikbaar