Zoeken

Tetanusvaccin, suspensie voor injectie > 80 IE/ml, 0,5 ml en 10 ml

Rubriek 1 van de bijsluiter:

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Registratienummer: RVG 17639
ATC: J07AM01 - Tetanus Toxoid
Datum verstrekking handelsvergunning: 02 december 1993
Handelsvergunning houder: Bilthoven Biologicals B.V.
Antonie van Leeuwenhoeklaan 11
3721 MA BILTHOVEN
Niet beschikbaar