Zoeken

Geinactiveerd Rabiesvaccin Merieux HDCV, poeder voor injectievloeistof > 2,5 I.E.

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Geïnactiveerd Rabiësvaccin Mérieux HDCV en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geïnactiveerd Rabiësvaccin Mérieux HDCV is een geconcentreerde oplossing van geïnactiveerd rabiësvirus dat is gekweekt op menselijke cellen. Het wordt gebruikt voor vaccinatie tegen rabiës (hondsdolheid), een vaak dodelijk verlopende infectieziekte die wordt overgebracht door contact met speeksel van besmette dieren.

Het vaccin kan op twee manieren worden gebruikt:
a. Pre-expositievaccinatie: een preventieve vaccinatie van personen die via hun werk of door privé-omstandigheden in contact komen met materialen of dieren die met rabiës besmet kunnen zijn, zoals dierenartsen en -verzorgers, biologen, maar bijvoorbeeld ook slachthuispersoneel en veehandelaren. Ook personen die woonachtig zijn in een omgeving met een verhoogde kans op contact met besmette dieren of die naar zulke gebieden op vakantie gaan, kunnen in aanmerking komen voor rabiësvaccinatie.

b. Post-expositievaccinatie: vaccinatie na contact met materialen of dieren die met rabiës besmet kunnen zijn. In dit geval is de verdere behandeling afhankelijk van de aard van de verwonding, de aard van het contact met het dier en de toestand van het dier. Soms is het nodig om tegelijk met de vaccinatie een dosis immunoglobulinen tegen rabiës toe te dienen. De behandelende arts zal u daarover verder informeren.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubriek 6.5 en 6.6: 29 december 2018

Registratienummer: RVG 18718
ATC: J07BG01 - Rabies, Inactivated, Whole Virus
Datum verstrekking handelsvergunning: 25 september 1995
Handelsvergunning houder: Sanofi Pasteur Europe
14 Espace Henry Vallée
69007 LYON (FRANKRIJK)
Niet beschikbaar