Zoeken

Pneumovax 23 flacon, oplossing voor injectie

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WatisPneumovax 23 enwaarvoorwordtditmiddelgebruikt?

Pneumovax 23 is een pneumokokkenvaccin. Vaccins worden gebruikt om u of uw kind te beschermen
tegen infectieziektes. Uw arts heeft aanbevolen dat u of uw kind (minstens twee jaar oud) het
vaccin nodig heeft om u te beschermen tegen ernstige infecties die door bacteriën worden veroorzaakt
die pneumokokken worden genoemd.

Pneumokokkenkunnen infecties van delongen veroorzaken (voorallongontsteking)en van de vliezen
rond de hersenen en ruggengraat (meningitis) en infecties in het bloed (bacteriëmie of septikemie). Het
vaccin zal u of uw kind enkel kunnen beschermen tegen pneumokokkeninfecties die veroorzaakt
worden door de bacterietypes die in het vaccin opgenomen zijn. Echter, de 23 pneumokokkentypes in
het vaccin omvatten de types die verantwoordelijk zijn voor bijna alle (ongeveer negen op tien)
infecties die door pneumokokken worden veroorzaakt.

Wanneer het vaccin aan u of uw kind wordt toegediend, maakt de natuurlijke afweer van uw lichaam
antilichamen aan, die u helpen uzelf te beschermen tegen infecties door pneumokokken.

Infectiesdoorpneumokokkenkomen overalterwereld vooren kunnen zich op elkeleeftijd voordoen,
maar treffen meestal:
. ouderen.
. mensen die geen milt meer hebben of van wie de milt niet werkt.
. mensen met een lage weerstand tegen infecties als gevolg van langdurige ziektes of infecties

(zoals hartziektes, longaandoeningen, diabetes mellitus, nieraandoeningen, leveraandoeningen of hiv-infectie). . mensen met een lage weerstand tegen infecties als gevolg van een behandeling die ze voor een bepaalde ziekte hebben gehad (zoals kanker).
Pneumokokkeninfecties van de kapsels rond de hersenen en de ruggengraat (meningitis) komen soms voorbij verwonding ofbarsten van deschedelen zeer zelden na bepaalde medischeingrepen. Het is mogelijk dat het vaccin niet al deze infecties kan voorkomen.
Pneumokokkeninfecties kunnen bovendien ook voorkomen in de sinussen, oren en andere lichaamsdelen. Het vaccin zal u of uw kind mogelijk niet beschermen tegen deze minder ernstige infectievormen.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Het kan voorkomen dat uw ziekte/klacht niet wordt genoemd in de gedrukte bijsluiter van het medicijn dat de arts aan u voorschrijft. Dit komt voor bij medicijnen waarvoor een octrooi van een andere vergunninghouder geldt op het gebruik van het middel bij uw ziekte/klacht. De fabrikant van het medicijn mag dit gebruik dan niet vermelden in de gedrukte bijsluiter. In dat geval staat er in de bijsluiter die u hier kunt downloaden een sterretje achter deze ziekte/klacht. Op de pagina Vragen en antwoorden over gebruiksoctrooien en bijsluiters vindt u hierover meer informatie.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 4.1, 4.2 en 5.1: 16 april 2018

Registratienummer: RVG 25853
Procedurenummer: UK/H/0399/002
ATC: J07AL01 - Pneumococcus, Purified Polysaccharides Antigen
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 mei 2001
Handelsvergunning houder: Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN HAARLEM
Niet beschikbaar