Zoeken

NeisVac-C, suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is NeisVac-C en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

NeisVac-C behoort tot de algemene groep van geneesmiddelen, vaccins genaamd, die gebruikt worden om bescherming te bieden tegen infectieziekten. NeisVac-C wordt gebruikt ter preventie van de ziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Neisseria meningitidis van groep C. Het vaccin stimuleert uw lichaam om zijn eigen bescherming (antistoffen) aan te maken tegen deze bacterie van groep C.
De bacterie Neisseria meningitidis van groep C kan ernstige infecties veroorzaken zoals meningitis en septikemie (bloedvergiftiging). Deze infecties zijn soms dodelijk.
Dit vaccin biedt uitsluitend bescherming tegen ziekten die veroorzaakt worden door de meningokokkengroep C-bacteriën. Het vaccin biedt geen bescherming tegen infecties die veroorzaakt worden door andere groepen van meningokokken of andere organismen die meningitis en bloedvergiftiging veroorzaken. Zoals andere vaccins kan NeisVac-C meningokokkengroep C-infecties niet volledig voorkomen bij alle personen die ingeënt zijn.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 4.4: 22 februari 2019

Registratienummer: RVG 26343
Procedurenummer: UK/H/0435/001
ATC: J07AH07 - Meningococcus C, Purified Polysaccharides Antigen Conjegated
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 juni 2001
Handelsvergunning houder: Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Niet beschikbaar